Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Do konkursu zgłosiły się 73 zespoły architektów. Ostatecznie nadesłano 20 prac. I nagrodę w wysokości 50 000 złotych i zaproszenie do negocjacji na opracowanie dokumentacji projektowej zdobył zespół M.O.C. ARCHITEKCI z Katowic.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Służbą Więzienną a Pocztą Polską

24 stycznia 2017 r. w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej podpisano porozumienie w ramach Programu pracy dla więźniów pomiędzy Służbą Więzienną a Pocztą Polską w sprawie zatrudnienia przez Pocztę Polską 500 osadzonych. Umowę podpisali gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Przemysław Sypniewski Prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Więźniowie zdobywają zawody

Służba Więzienna w 2016r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014- 2020. W ubiegłym roku odbyło się 257 cykli szkoleń, którymi objęto 2 926 osób. W roku...

Aktualności

24-27 stycznia 2017 r. odbyła się odprawa służbowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego z dyrektorami okręgowymi Służby Więziennej oraz dyrektorami jednostek penitencjarnych, realizującymi program „Praca dla Więźniów” w zakresie budowy hal produkcyjnych.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Służba Więzienna zorganizowała dla osadzonych z rzeszowskiego więzienia spotkaniu z Ewą Koper - autorką albumu "Każda ofiara ma imię" poświęconego ofiarom obozu zagłady w Bełżcu.

Od kilkunastu lat Służba Więzienna oddaje hołd i upamiętnia byłych funkcjonariuszy, pracowników i kapelanów szczególnie zasłużonych dla polskiego więziennictwa. To ofiary represji i zbrodni sowieckich, niemieckich i okresu stalinowskiego.

23 stycznia 2017 roku w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom III Ogólnopolskiego Konkursu na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności. Nagrody wręczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej zaprasza na konferencję prasową nt. podpisania porozumienia pomiędzy Służbą Więzienną a Pocztą Polską dotyczącego zatrudnienia więźniów, która odbędzie się 24.01.2017 r. o godz. 12.00 w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37 a, Warszawa, sala 336.

17 stycznia 2017 r., szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej rozpoczęła pierwsza grupa 135 funkcjonariuszy.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej